Návod ako nahodiť Skiny na ICQ 6 (je to častá otázka)
> Otvoríš RAR/ZIP súbor (pre otvorenie je potrebný napr. WinRAR - stiahnete tu)

Keď archiv obsahuje zložky theme alebo IMAGES prejdite na návod č.2 nižšie, ak nie - pokračujte ďalej.

  > Vypnite ICQ.
  > V archive je zložka ktoru rozbaľte do adresára v ICQ - Packages\icqApp\Skins
      (najčastejšie C:\Program Files\ICQ6\Packages\icqApp\Skins)
  > Potom zapnite ICQ: Main -> Options -> Tweak my ICQ -> Skins -> Select skin a z rozbalovacieho výberu
      si vyberte skin. 

Návod č.2:

Ak obsahuje theme:
  > vypnite ICQ
  > skopírujte celú zložku theme do \services\icqApp\ver1
          (najčastejšie C:\Program Files\ICQ6\services\icqApp\ver1)
  > nechajte všetko prepísať a spusťe ICQ

Ak obsahuje IMAGES:
  > vypnite ICQ
  > skopírujte celú zložku IMAGES do \services\icqApp\ver1\theme
          (najčastejšie C:\Program Files\ICQ6\services\icqApp\ver1\theme)
  > nechajte všetko prepísať a spusťe ICQ